Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών

 • Είμαστε μια οργάνωση πάντα νέα διότι αποτελείται από νέους ανθρώπους μέχρι 40 ετών!
 • Στοχεύουμε στην ανάπτυξη και την αναβάθμιση της γεωργίας και ολόκληρης της υπαίθρου. Χρησιμοποιούμε τη γνώση, την καινοτομία, τον επαγγελματισμό και την ορμή μας.
 • Συνενώνουμε όλους τους νέους αγρότες σε τοπικές ενώσεις και συντονίζουμε σε πανελλαδικό επίπεδο τη δράση και τις πρωτοβουλίες.
 • Προωθούμε το επάγγελμα και διεκδικούμε το καλύτερο για το μέλλον του τόπου μας.
 • Φέρνουμε νέες αντιλήψεις και τις μοιραζόμαστε με όλους. Φέρνουμε τους νέους της υπαίθρου πιο κοντά και παρέχουμε τα καλά της δικτύωσης και ηλεκτρονικά και πρόσωπο με πρόσωπο.
 • Μελετάμε τα θέματα που μας απασχολούν και κάνουμε προτάσεις για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό όλων των κλάδων της αγροτικής οικονομίας.
 • Συνεργαζόμαστε με τους φορείς του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και με Συνεταιριστικές και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, για την διαμόρφωση προτάσεων επίλυσης προβλημάτων αγροτών.
 • Η συνεργασία με τις αντίστοιχες οργανώσεις νέων αγροτών και νέων της υπαίθρου των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γιατί να είμαι ενεργό μέλος στην ΠΕΝΑ;
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να είσαι ενεργός:

Έχεις θεσμική εκπροσώπηση και είσαι μέλος μιας οργάνωσης που παλεύει για τα συμφέροντά σου και τα συμφέροντα όλων των Ελλήνων γεωργών.

Συμμετέχεις με ευνοϊκούς όρους σε δράσεις εκπαιδευτικές και σε επισκέψεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Μπορείς να διατυπώσεις την άποψή σου και αυτή να ακουστεί σε θεσμικά όργανα όπως η Επιτροπή παρακολούθησης του ΠΑΑ.

Έχεις την ευκαιρία να συμμετέχεις στο ετήσιο συνέδριο με προνομιακούς όρους

Ενημερώνεσαι διαδικτυακά για την επικαιρότητα μέσω της ιστοσελίδας μας & των social media

Έχεις μια τοπική οργάνωση να σε στηρίζει

Δράσεις για το 2018

 • Δωρεάν ταξίδια στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος ERASMUS για να δούμε άλλες εκμεταλλεύσεις και να περάσουμε όμορφα,
 • Σεμινάρια κατάρτισης σε προνομιακές τιμές για να μάθουμε ότι εμείς θέλουμε! Τα σεμινάρια θα έχουν θέματα που θα επιλέξουμε όλοι μαζί εμείς!
 • Συμμετέχουμε σε πρόγραμμα Μεσογειακής συνεργασίας σε δράση για τα βιολογικά προιόντα και τη βιολογική παραγωγή.
 • Συνεργαζόμαστε στενά με τους Κύπριους συναδέλφους σε μια σειρά δράσεων και συντονισμό ενεργειώ
 • Παρεμβαίνουμε σε μια σειρά θεμάτων για την ΚΑΠ το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης και τον αγροτικό συνδικαλισμό
 • Συμμετέχουμε στα διοικητικά συμβούλια φορέων
 • Διοργανώνουμε το ετήσιο συνεδρίου μας όπου μαθαίνουμε και κάνουμε παρέα
 • Οργανωνόμαστε στην ομάδα μας στο facebook
 • Συμμετέχουμε σε εμπορικές εκθέσεις με συλλογική παρουσία και καταπληκτικές τιμές!