Η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών στην Agrotica 2018

  • Είμαστε μια οργάνωση πάντα νέα διότι αποτελείται από νέους ανθρώπους μέχρι 40 ετών!
  • Στοχεύουμε στην ανάπτυξη και την αναβάθμιση της γεωργίας και ολόκληρης της υπαίθρου. Χρησιμοποιούμε τη γνώση, την καινοτομία, τον επαγγελματισμό και την ορμή μας.
  • Συνενώνουμε όλους τους νέους αγρότες σε τοπικές ενώσεις και συντονίζουμε σε πανελλαδικό επίπεδο τη δράση και τις πρωτοβουλίες.
  • Προωθούμε το επάγγελμα και διεκδικούμε το καλύτερο για το μέλλον του τόπου μας
  • Φέρνουμε νέες αντιλήψεις και τις μοιραζόμαστε με όλους. Φέρνουμε τους νέους της υπαίθρου πιο κοντά και παρέχουμε τα καλά της δικτύωσης και ηλεκτρονικά και πρόσωπο με πρόσωπο

  • Μελετάμε τα θέματα που μας απασχολούν και κάνουμε προτάσεις για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό όλων των κλάδων της αγροτικής οικονομίας.
  • Συνεργαζόμαστε με τους φορείς του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και με Συνεταιριστικές και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, για την διαμόρφωση προτάσεων επίλυσης προβλημάτων αγροτών.
  • Η συνεργασία με τις αντίστοιχες οργανώσεις νέων αγροτών και νέων της υπαίθρου των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.